De Ceuvel

V bývalé loděnici realizovali jeden z nejunikátnějších městských experimentů v Evropě. Staré hausbóty byly umístěny na silně znečištěnou půdu, pracovní prostory byly vybaveny čistými technologiemi a vše bylo propojeno molem. De Ceuvel je testovací platformou pro udržitelné technologie. 

 

De Ceuvel
foto "Hotel Asile Flottant"

Popis místa

Město Amsterdam
Počet obyvatel 821,8 tis.
Umístění Noord (S)
Název NDSM Wharf
Objekt loděnice
Adresa Korte Papaverweg 4, 1032 KB
Vznik 1919
Památ. ochrana zahraniční
Původní účel doprava / loděnice
Majitel město Amsterdam
Plochy budova
Smlouva pronájem (10 let)
Provozovatel Space&Matter a společníci
Realizace 2013
Funkce udržitelné kulturní městské centrum 
Princip pioneer
Architektura aktivace zamořené plochy uvnitř města
Konstrukce recyklace starých houseboatů
Urbanismus aktivace místa
Budoucnost experiment (udržitelnost, technologie, fytoremediace)