Nt. Areal

 

NT Areal (non-teritorial) je první oblastí s dočasným využitím ve Švýcarsku, při kterém byl od počátku zohledňován rozvoj města. Iniciativa vzešla od sdružení jedinců, kteří úspěšnou rekonstrukcí bývalé nádražní kantýny odstartovali kulturní vzestup celé oblasti.

 

Nt. Areal
foto "Matthias Bürgin"

Popis místa

Město Basilej
Počet obyvatel 175,7 tis.
Umístění část Rosendal (SV)
Název Nt. Areal
Objekt nákladní nádraží
Adresa Erlenstrasse 23
Vznik 1.pol. 20.st.
Památ. ochrana zahraniční
Původní účel doprava
Majitel Eisenbahnimmobilien GmbH
Plochy budovy / prostranství
Smlouva pronájem 
Provozovatel K.E.I.M.
Realizace 2000-2012
Funkce centrum kultury, sportu, gastronomie a kanceláře
Princip pioneer
Architektura typologie / hledání fuknkčních náplní
Konstrukce recyklace
Urbanismus urban renewal
Budoucnost přestavba na novou městskou čtvrť Erlenmatt